Islam sempurnakan hak asasi wanita

Wanita sebelum Islam

Sebelum kedatangan Islam, wanita diletakkan di tempat yang hina, disisihkan dan dinafikan hak-hak mereka dalam segala hal serta ada yang dibunuh di mana yang ketara adalah adat Jahiliyah yang membunuh semua anak-anak perempuan.

Orang Yunani menggangap wanita sebagai pemuas nafsu. Orang-orang Romawi memberikan hak atas seorang ayah atau suami menjual anak perempuan atau isterinya. Orang Arab memberikan hak atas seorang anak untuk mewarisi istri ayahnya. Mereka tidak mendapat hak waris dan tidak berhak memiliki harta benda.

Di Nepal, dalam adat tradisi Chaupadi, wanita yang kedatangan haid diasingkan ke tempat yang jauh ke dalam hutan, tidak dibenarkan duduk dalam rumah dan tidak dibenarkan makan dan tidur bersama suami atau keluarganya. Ada yang sampai anak-anak pun disisihkan bersama-sama ibu mereka. Tiada siapa yang bertanggungjawab atas keadaan mereka sehingga ada yang dirogol, dibunuh dan mati kelaparan.

Masyarakat India pula memaksa wanita yang kematian suami untuk memakai pakaian putih sepanjang hayat mereka dan ada juga tradisi Sati iaitu tradisi membakar diri untuk membuktikan kesetian isteri terhadap suaminya.

Di samping itu, di zaman Kegelapan, iaitu di mana Gereja memainkan peranan utama, wanita-wanita terutamanya isteri-isteri tentera yang pergi menentang tentera Islam di Palestin, disiksa dengan dipaksa memakai cawat-cawat besi berkunci untuk membuktikan kesetiaan mereka.

Ia begitu menyeksa, begitu menyusahkan untuk bergerak, apatah lagi ke tandas. Pada musim sejuk, tidak dapat dibayangkan penderitaan wanita-wanita yang dipaksa memakai cawat-cawat tersebut.

Kedatangan Islam membawa cahaya

Rasulullah saw diutuskan Allah membawa cahaya Islam yang memerangi segala bentuk kezaliman dan menjamin setiap hak asasi manusia termasuk wanita dipenuhi. Islam memuliakan kaum wanita dan meletakkan mereka di martabat yang tinggi.

Allah swt berfirman yang bermaksud,

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” ( Surah An-Nisa 4:19)

Dr. Abdul Qadir Syaibah berkata, “Begitulah kemudian dalam undang-undang Islam, wanita dihormati, tidak boleh diwariskan, tidak halal ditahan dengan paksa, kaum laki-laki diperintah untuk berbuat baik kepada mereka, para suami dituntut untuk memperlakukan mereka dengan makruf serta sabar dengan akhlak mereka.” (Daripada kitab Huqûq al Mar`ah fi al Islâm: 10-11)

Sebagaimana lelaki, hak-hak wanita juga terpelihara dalam Islam. Secara asasnya, semua yang menjadi hak lelaki, ia juga menjadi hak wanita. Agamanya, hartanya, maruahnya, akalnya dan jiwanya terjamin dan dilindungi oleh syariat Islam sebagaimana kaum lelaki.

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (Surah An-Nisa 4:124)

Islam adalah agama yang mempunyai undang-undang tertentu yang perlu dipatuhi oleh wanita demi menjaga maruah dan kehormatan mereka dan menjamin kesejahteraan hidup mereka. Kecuaian dalam mematuhi Syariat Islam ini akan mengakibatkan maksiat berleluasa dan umat mundur.

Tipudaya golongan liberal dan feminis

Golongan feminis dan liberal yang semakin lantang meminta hak sama rata bagi lelaki dan perempuan adalah golongan yang jahil dan tidak mahu Islam ditegakkan di dalam negara kita. Kalau dahulu golongan ini merupakan mereka yang tidak berhijab dan tidak menutup aurat, tetapi sekarang ini, golongan ini didokongi oleh wanita yang berhijab dan menutup aurat. Mereka memburuk-burukkan layanan terhadap wanita dalam Islam dan menghina hukum hakam dalam Islam serta mengadu kepada PBB tentang ketidakadilan yang berlaku di Malaysia.

Oleh itu, menjadi kewajipan kita semua menanamkan kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat di luar sana agar peka dan jelas tentang hak-hak dan tanggungjawab wanita dalam Islam. Moga kita jangan mudah tertipu dengan dakyah golongan yang sesat yang terpengaruh dengan budaya Barat dan mentafsir sesuatu berdasarkan hawa nafsu.

Wanita kunci generasi berakhlak

Wanita adalah saudara dan rakan kongsi lelaki. Wanita bergantung kepada lelaki dan lelaki bergantung kepada wanita. Islam mengiktiraf hak-hak wanita dan menganggap mereka sebagai manusia sempurna. Wanita merupakan kunci dalam mencorakkan dan menghasilkan generasi masa depan yang berakhlak, bermaruah dab berwibawa.

Imam Hassan Al Banna pernah mengatakan, asas bangsa adalah memperbaiki keluarga dan kunci memperbaiki keluarga adalah memperbaiki kaum wanitanya.

Dr Norzila binti Baharin
Pengerusi Biro Komunikasi dan Multimedia ISMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *