Hijrah 1446H: Perjuangan Ummah Cemerlang, Ummah Fadhilah.

Hijrah membawa erti kemahuan untuk suatu perubahan bagi mencapai ketinggian dalam hidup. Allah SWT menetapkan bahawa ketinggian dalam hidup itu adalah dengan mengikut syariatNya dalam semua aspek. Umat Islam mesti melengkapkan dirinya dengan segala aspek kekuatan bagi menjadi sebuah Ummah Fadhilah. Ummah Fadhilah membawa maksud umat yang memiliki ketinggian (par excellence) dalam semua bidang. Bagi […]

Hijrah 1446H: Perjuangan Ummah Cemerlang, Ummah Fadhilah. Read More »